Socker, socker, socker på Amicas personalrestaurang


Jag föreläste på en arbetsplats i Stockholm förra veckan. Personalmatsalen drevs av Amica (ett av Fazers varumärken). Maten var ok, men en sak var bedrövlig. Det fanns ingen uppenbar vattenkran och ingen vattentillbringare.

Läs mer här:


Originalartikeln: Socker, socker, socker på Amicas personalrestaurang