Boman fixar ny vinstfest på SHB

Analytiker hade, enligt Reuters, i genomsnitt räknat med en rörelsevinst på 4 274 miljoner kronor.

Räntenettot steg till 6 560 miljoner kronor, från 5 507 miljoner kronor. Provisionsnettot minskade till 1 892 miljoner kronor, från 1 944 miljoner kronor.

Totalt uppgick intäkterna till 8 866 miljoner kronor, jämfört med 7 938 miljoner kronor motsvarande period 2011.

Kostnaderna steg till 4 004 miljoner kronor, från 3 764 miljoner kronor. Kreditförlusterna ökade till 291 miljoner kronor, från 244 miljoner kronor.

Ökningen av räntenettot med 19 procent beror enligt Handelsbanken på stigande affärsvolymer, förbättrade räntemarginaler och ”bankens goda position i fundingmarknaden”. I den svenska kontorsrörelsen steg räntenettot med 14 procent.

När det gäller ökningen av rörelseresultatet med 16 procent stod kontorsrörelsen utanför Sverige för merparten, enligt delårsrapporten.

Se mer här:

Boman fixar ny vinstfest på SHB


Publicerat

i

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *