Tv-spelsbedrägeri mot hundratals


Foto: Nam Y. Huh/AP

– Det har blivit en ökning efter jul. Det är över hela landet, från norr till syd, och verkar vara något organiserat, säger Björn Seeth vid polisens nationella bedrägericenter.

Många drabbade har debiterats 629 kronor, enligt SVT. Hur bedrägerierna gått till är oklart.

– Det ena alternativet är att jag har stulit dina kortuppgifter och använder dem vid en betalning till Playstation. Det andra är att jag kommit över inlogget till ditt spelkonto och gjort ett köp, säger Björn Seeth.

Polisen uppmanar drabbade att polisanmäla, spärra kortet och kontakta Playstation.

Läs mer:

Cred & Källa: Tv-spelsbedrägeri mot hundratals