Sverige bäst i Europa på techinvesteringar


Foto: Pontus Lundahl/TT

Under 2015 gjordes nästan dubbelt så stora investeringar per invånare i Sverige jämfört med tvåan Storbritannien. I Tyskland och Frankrike nådde investeringarna inte ens upp till en tredjedel av den mängd som gjordes i Sverige räknat per capita, enligt Industrifondens kartläggning.

Totalt uppgick investeringarna i svenska techbolag till 9,4 miljarder kronor och fördelades mellan 175 olika investeringsrundor. Mest aktiva investerare räknat i antal investeringar var förra året Creandum, Industrifonden, Northzone och Almi Invest, skriver Breakit.

De senaste åren har allt fler utländska investerare sökt sig till den svenska techmarknaden men fortfarande är det svenskarna som dominerar särskilt i de tidiga faserna. I de mindre finansieringsrundorna (mindre än 1 miljon dollar) var det bara svenska investerare i fyra av fem rundor.

I de större finansieringsrundorna var det däremot nästan alltid någon utländsk investerare representerad. Men det är också i de stora rundorna som det går att utläsa de första varningssignalerna på att marknaden börjar mattas av.

Enligt Industrifondens kartläggning så var det visserligen 30 procent fler bolag som fick kapital under det fjärde kvartalet 2015 jämfört med det tredje kvartalet. Men under samma period gick storleken på finansieringsrundorna ned med 65 procent. Om man tittar på de fem största rundorna i det fjärde kvartalet så var dessa klart lägre än de tidigare kvartalen under 2015.

Orsaken kan vara att investerarna nu drar öronen åt sig i samband med att det allmänna ränteläget är på väg upp. Den amerikanska centralbanken höjde räntan för första gången på nästan tio år och den senaste tiden har även oron ökat på världens börser. Den ökade osäkerheten i kombination med höjda räntor innebär normalt att den så kallade riskaptiten minskar vilket alltid resulterar i färre investeringar i riskfyllda techbolag.

Skål! Creandums vinapp tar in jättesumma från champagne-vd


breakit.se

Smart snusdosa ska stoppa missbruk med lås och timer


breakit.se

Läs mer här:

Cred & Källa: Sverige bäst i Europa på techinvesteringar