Svensk fotograf filmar nya Bond


Svensken ersätter Skyfall-fotografen

Läs mer här:

Cred & Källa: Svensk fotograf filmar nya Bond