Studie: Snarkning kan vara farligt för barn


Det är inte ovanligt att barn snarkar, men om snarkningarna är ihållande påverkas sömnkvalitén negativt. Det visar en befolkningsstudie gjord av forskare på Sahlgrenska akademin.– Studien visar att barn med ihållande snarkningar som orsakar andningsuppehåll har sämre livskvalité än andra. Det finns en rad olika symtom för det, säger Gunnhildur Gudnadottir, forskare vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.►LÄS MER: Snarkande bebisar får oftare ADHDBristande sömnkvalitet kan leda till problem med dagtrötthet, koncentrations- och inlärningssvårigheter, sängvätning och försenad tillväxt.Enligt befolkningsstudien, som undersökt förekomsten av snarkning och andningsuppehåll hos 1300 barn i åldrarna 0-11 år, var det cirka fem procent som snarkade flera gånger i veckan.

Se mer här:


Studie: Snarkning kan vara farligt för barn