Så ska bjässarna få plats i nya Panamakanalen


Framför oss i slussbassängen ligger Singaporeflaggade bulkfartyget Ultra Lascar, 179 meter långt och 30 meter brett med bruttotonnage på 22 600 ton. Lokomotiv längs kajkanterna håller fartyget centrerat i kanalen med stålvajrar medan hon för egen maskin puttrar ut ur de nedersta och mest kända av kanalens slussar, Miraflores, på Stilla Havssidan.

Ultra Lascar har just klarat den första etappen av en tolv timmar lång resa tvärs över Panama. Den tar henne från Stilla Havet upp till drygt 26 meters höjd, genom Gatunsjön och ned 26 meter igen genom en likadan serie slussar vid Panamas norra kust och ut i Atlanten.

Vi glider in i den konstgjorda sjön Lago Miraflores på väg mot nästa sluss, Pedro Miguel. Om babord vid den västra strandkanten syns vad som liknar en oansenlig vall med grus.

Men bakom den döljer sig den nyhet som senare i år, efter ett nio år långt internationellt megaprojekt värt 45 miljarder kronor, i ett slag ska dubbla kapaciteten hos den 102 år gamla konstgjorda sjövägen mellan Atlanten och Stilla Havet.

Utbyggnaden av kanalen skapar en tredje sektion slussar, därtill med dramatiskt större dimensioner än de gamla. De gamla slussbassängerna från 1914 mäter 33 meter i bredd och 300 meter i längd med ett djup på 13 meter. Men skeppsbyggnadskonsten har kört ifrån och en stor del av dagens största containerskepp och tankfartyg kommer inte igenom. Istället tvingas de runda ökända Kap Horn.

De nya slussarna är 55 meter breda och klarar fartyg på bortåt 400 meters längd. Samtidigt ökar maxdjupet från 13 till 18 meter. Därmed ryms fartyg byggda enligt en nya standarden ”New Panamax” på upp till 120 000 dödviktton (den vikt ett fartyg kan bära).

Den gamla Panamakanalen har två parallella filer med kapacitet för totalt 30 fartyg per dygn, motsvarande 5 000 teu (motsvarande 5 000 stycken 20-fotscontainrar). Efter expansionen mer än fördubblas kapaciteten till 13 000 teu.

De nya större slussarna spås över tid rita om kartan helt för världens sjötransporter, och därmed för världsekonomin.

– Vi räknar med att nya sorters lastfartyg väljer den bredare kanalen, som stora LNG-gastankers. Det kommer sig av att USA försöker bli störst i världen på naturgas, säger Abdiel Julio från kanalmyndighetens informationskontor. Julio är projektets fotograf och står med sin kamera och kollegan Luis Ferreira på en kulle med perfekt utsikt över de gamla och de nya ofärdiga slussarna.

Läs mer här:

Cred & Källa: Så ska bjässarna få plats i nya Panamakanalen