Poolbalett


Martin får in en lapp av BB där dom förklarar uppdraget. Sara och Simon får i uppdrag, påhittat av Peter och Martin, att genomföra en poolbalett. De har två timmar på sig att komma på en koreografi och genomföra detta till ett klassiskt stycke. De ska göra något som representerar dom som personer, som ett tack till tittarna.

Se artikeln här:

Poolbalett