Ny forskning: Kvinnors hjärnor mer aktiva än mäns


Kvinnors hjärnor är mer aktiva än mäns, visar forskning från USA. Fynden kan förklara varför kvinnor oftare drabbas av depression. – De mätbara skillnader som vi kunnat se mellan män och kvinnor är viktiga för att förstå könsrelaterade risker för hjärnstörningar, säger psykologen Daniel G Amen.

Fortsätt att läsa här:


Läs mer: Ny forskning: Kvinnors hjärnor mer aktiva än mäns