Manolo möter – Montblanc


Andreas Weinås, 24 oktober 2016 Textstorlek A A Inget företag är nog lika starkt förknippat med pennan, eller skrivinstrumentet som de själva benämner det, som Montblanc. Vi fick möjligheten att sitta ner med företagets Creative Director Zaim Kamal och prata om såväl nutid som dåtid och vad som gjort Montblanc till vad det är idag. Varför tror du att Montblanc har ett så högt anseende och stark image idag? Det går tillbaka till företagets grundande 1906.

Se artikeln här:


Källa/Cred: Manolo möter – Montblanc