Kuvertet alla vill läsa.


Martin blir kallad till bikten och kommer ut med en box.