Grattis kung Harald!


Det är en stor dag i dag i Norge.

Fortsätt att läsa här:

Originalartikeln här >: Grattis kung Harald!