CSR-ansvarig NilsonGroup


Beskrivning av tjänstRollenDu samarbetar med alla våra affärsområden, produktionskontor och butiker på NilsonGroup. Du förväntas koordinera företagets kemikalie- och uppförandekodsarbete bland annat med hjälp av våra coacher placerade i Kina, för att säkerställa att våra krav på kemikaliehantering uppfylls samt att vår uppförande kod efterföljs av våra leverantörer. Du är också den sammankopplande och rådgivande länken för företaget som helhet gällande kemikaliefrågor och frågor kring uppförandekoden. Du har ansvar för att säkerställa att företaget arbetar i enlighet med kemikalielagstiftning samt att vår produktion sker under säkra och rättvisa förhållanden samt att ständigt vara uppdaterad kring dessa frågor. Du har ett övergripande ansvar för hållbarhetsarbetet och arbetar tillsammans med de olika avdelningarna inom företaget.

Fortsätt läsa:


Källa/Cred: CSR-ansvarig NilsonGroup