Cancer i siffror


Det finns flera exempel på stora framsteg inom cancerforskningen, och flera typer av cancer har betydligt lägre dödlighet i dag än tidigare tack vare dem.– Utvecklingen bygger på en kombination av kontinuerliga små framsteg och lite ovanligare dramatiska framsteg, där en helt ny metod ger helt nya möjligheter, säger Klas Kärre, professor i immunologi.Enligt honom är det kartläggningen av cancerceller, dess grundegenskaper, nya precisionsläkemedel och nya diagnostiska metoder som varit mest betydande. Exempel på cancerdiagnoser där andel botade patienter ökar är leukemi (en ökning från 20 till 80 procent), bröstcancer (en ökning från 50 till 90 procent) och tjocktarmscancer (en ökning från 40 till 60 procent).Men det finns flera hinder kvar att överkomma för forskningen.ForskningsframstegFör leukemi har nya kombinationer av cellgifter, benmärgs- eller stamcellstransplantation, samt nya precisionsläkemedel bidragit till att mer än 80 procent av patienterna botas – mot färre än 20 procent för bara en generation sedan. För testikelcancer har ett nytt cellgift bidragit till en liknande utveckling.

Se artikeln här:


Cancer i siffror