Bildskön drottning


Máxima var så sofistikerad att hon smälte in i konstverken på utställningen.

Se mer här:

Originalartikeln här >: Bildskön drottning