Är en temp på 37 grader normalt för alla?


Jag har en fråga om hur man kan hålla kroppstemperaturen på 37 grader? Och så undrar jag om olika personer har olika ”frisktemperatur”? /Hassan

Läs mer här:


Läs mer: Är en temp på 37 grader normalt för alla?