Vinnarna och förlorarna på oljeprisfallet


Foto: Hasan Jamali/AP

SAS har precis som alla andra flygbolag kunnat dra nytta av det fallande oljepriset som gör att kostnaden för flygbränsle går ned.

Men nedgången har inte slagit igenom fullt ut eftersom bolaget, precis som konkurrenterna, säkrar priset mot framtida svängningar. Dessutom har kronans tidigare försvagning mot dollarn gjort att nedgången inte blivit så stor i kronor räknat.

Ibland gör säkringarna att flygbolagen undviker oväntade kostnader när priset på flygbränsle går upp. Den här gången, när bränslepriserna gått ned, har det lett till att bolagen inte fullt ut kunna dra nytta av prisfallet.

SAS räknar till exempel med att flygbolaget under senaste redovisningsåret, som avslutades 30 oktober, skulle ha fått drygt 1 miljard kronor i lägre kostnader om bolaget köpt bränslet till dagsnoteringar. Nu har bolaget i stället köpt flygfotogen till de priser som man tidigare, när bränslepriset var högre, kom överens om och då har det blivit dyrare.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Ett exempel på hur det här kan slå är att SAS i november avtalade om framtida leveranser av bränsle. Då låg priset på flygbränsle på 500 dollar per ton. Efter den senaste tidens nedgång av oljepriset har priset för flygbränsle nu gått ned till omkring 300 dollar per ton.

De flesta flygbolag arbetar med att på olika sätt skydda sig mot alltför tvära svängningar i bränslepriset.

– Vi spekulerar inte, vi gör det för att organisationen ska få mer tid att anpassa sin kostym till de förändringar som sker. Efter hand kommer vi ju också att få full utdelning av det låga oljepriset när vi tecknar nya kontrakt på den låga nivån, säger Björn Tibell, ansvarig på SAS för kontakten med investerare.

Hur stor del av bränslet som köps direkt till dagspris jämfört med hur mycket som köps på kontrakt för framtida leverans skiftar hela tiden.

För flygbolagen spelar bränslepriset alltid stor roll. Det står nu, trots det senaste årets kraftiga nedgång, för 22 procent av SAS kostnader. För bolag som har en större andel långdistansflygningar väger bränslet ännu tyngre.

Det kommer att påverka även SAS framöver. Bolaget har varit hårt inriktat mot flygningar inom Europa med långdistansflygningar som ett komplement.

Nu satsar SAS allt mer på långdistansflygningar och har nya plan på väg som ska användas för flygningar till USA och Asien. På de långa flygningarna står bränslet för 30-35 procent av kostnaderna.

Se mer här:

Cred & Källa: Vinnarna och förlorarna på oljeprisfallet