Vänner-debatten fortsätter: Joey vs Ross – vem var rätt för Rachel?


Vänner-serien må vara över 20 år gammal, men den fortsätter att väcka känslor än i dag. Den senaste debatten handlar om vem Rachel egentligen passade bäst med – Ross eller Joey?

Se artikeln här:


Cred & Källa: Vänner-debatten fortsätter: Joey vs Ross – vem var rätt för Rachel?