”Vad kan man göra åt strålande smärta?”


Hej! Mitt namn är Henrik. Jag springer kanske 80-100 km i månaden och har aldrig haft några känningar. De senaste månaderna får jag dock en strålande smärta mitt på översidan av foten. Vad kan man göra? Bästa

Läs mer:


Läs mer: ”Vad kan man göra åt strålande smärta?”