Svenskarnas sparande klingar av


Foto: Colourbox

De senaste tio åren har allt fler hushåll börjat spara och andelen av inkomsten som sparas har successivt ökat. Där tre av fyra hushåll har pengar över i slutet av månaden och åtta av tio avser att spara framöver. Det konstaterar banken SBAB i en ny rapport om sparandet.

– Det är två saker som har drivit sparandet. Dels att man har fått bättre inkomster och hushåll som tidigare inte haft möjlighet att spara har börjat göra det, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.

Han har delvis utgått från Konjunkturinstitutets barometrar i sin rapport. Tor Borg konstaterar att sparandet i hög grad präglats av en viss försiktighet, bland annat kan man se att sparandet i hög grad har gått in på vanliga sparkonton.

– Det tolkar jag som försiktighet.

Han tror dock att hushållen framöver kanske släpper lite av sitt försiktiga beteende och ökar sin konsumtion något.

– Det kan man se i hushållens planer på större inköp, som kapitalvaror exempelvis. En marknad som vi kan se går bra är bilhandeln, säger Tor Borg.

Han menar också att det finns små tecken på att ökningstakten i sparandet nu har klingat av. Hushållens syn på sin egen ekonom har blivit lite mindre positiv de senaste månaderna.

Men sett ur ett längre perspektiv har mycket spelat rätt för hushållen. Inkomsterna har förbättrats, huspriserna har stigit, vilket bidrar till att hushållen känner sig mer förmögna.

– Men konsumtionen har inte ökat så mycket som man kanske har väntat sig.

Det kan det dock bli ändring på.

Det finns dock tecken på att ökningstakten klingat av, exempelvis har hushållens syn på sin egen ekonom har blivit lite mindre positiv de senaste månaderna

Hur tror du att sparandet ser ut framöver?

– Små förändringar mot i dag. Kanske att kontosparande inte fortsätter att öka lika mycket som tidigare, säger Tor Borg.

Hur tror du att en eventuell ny räntesänkning från Riksbanken påverkar sparbeteendet?

– Inte så mycket. Räntan är i princip noll och även om Riksbanken sänker så på dessa räntenivåer så har det mindre betydelse.

– Den stora drivkraften för sparande handlar om inkomster och arbetsmarknaden. Och den är starkare än väntat, säger Tor Borg.

Fortsätt att läsa här:

Cred & Källa: Svenskarnas sparande klingar av