Storstadsråttorna kan göra dig sjuk


LeptospirabakterienBakterien överförs från djur (främst råttor men även tamdjur) till människa. Bakterien sprids främst genom att smittsam urin, eller vatten som förorenats av smittsam urin från råttor eller andra smittade djur, kommer i kontakt med huden. Bakterien kan tränga in i små sår eller rispor i huden, men även igenom slemhinnor, till exempel i ögonen. Bakterien kan leda till leptospiros som är en anmälningspliktig sjukdom i Sverige.

Se artikeln här:


Storstadsråttorna kan göra dig sjuk