Sorg när ryske tsarens släkting begravdes


Det har varit begravning i Köpenhamn med procession och flera sörjande.

Se mer här:

Originalartikeln här >: Sorg när ryske tsarens släkting begravdes