Sluta att slentriangilla på Facebook – Östgöta Correspondenten


Carina Glenning 20:00 | 2017-12-27 Efter en krönika om människors beteende på Facebook blev jag kontaktad av en psykolog. I sitt arbete ser han farorna med att utan djupare reflektion gilla människors inlägg på exempelvis Facebook och menar att vi som betraktare har ett ansvar.– Människor fungerar så att om vårt beteende uppmuntras tenderar vi att fortsätta med det. När vi gillar dysfunktionella handlingar kan det få en snöbollseffekt och faktiskt förvärra ett problematiskt beteende.Det gäller på sociala medier såväl som i vanliga vardagslivet. Det gäller Facebooks gilla-knapp såväl som bokstavliga ryggdunkningar och verbala tillrop.Det finns olika skäl till att vi slentriangillar ett inlägg, menar psykologen: Jag vill göra någon glad.

Se artikeln här:Källa: Sluta att slentriangilla på Facebook – Östgöta Correspondenten