Skillnaden mellan typ 1 och typ 2 diabetes


Hej! När det skrivs om diabetes i tidningar så är det ofta bara ordet diabetes, men vilken typ det är skrivs det inte om. Det finns många människor i detta land som inte vet vad det är för skillnad på typ 1 diabetes och typ 2 diabetes.

Läs mer här:


Läs mer: Skillnaden mellan typ 1 och typ 2 diabetes