Så skyddar sig Madeleine från Chris


Här ser man till att skydda familjens tillgångar och det rejält. LÄS MER: Ofattbara uppgifterna: Så dog Avicii Kungen, 72, och hans barn har alla gift sig med icke-kungliga och samtliga i familjen har rigoröst utformade äktenskapsförord – allt i syfte att skydda tillgångarna i händelse av en skilsmässa. Tidningen Expressen har låtit Mattias Parnestedt, jurist och expert på arvsrätt, granska samtliga äktenskapsförord i kungafamiljen. Han menar på att familjen Bernadottes äktenskapsförord i sak inte skiljer så mycket från den typ av avtal som brukar ingås i familjer där förmögenheterna skiljer sig åt mycket mellan makarna när de gifter sig med varandra. LÄS MER: ”Hustrun lämnar Martin Timell” H&M-familjen Persson är också kända för att ha mycket detaljerade äktenskapsförord och förhållningsregler då man är så extremt förmögna och vill skydda tillgångarna vid en eventuell skilsmässa

Se artikeln här:Originalartikeln: Så skyddar sig Madeleine från Chris