Reflektion – Mitt stilår 2017


Olof Nithenius, 10 januari 2018 Textstorlek A A Det har blivit tradition för mig att summera året som gått och redogöra för vad som stilmässigt påverkat mig mest och varit tongivande. Nu kommer detta en vecka sent men det är som ni alla säkert förstår stilåret 2017 jag syftar till, vilket år! När det handlar om att summera ens egna tankar och händelser under ett år är det lätt att bli lite egocentrisk och att kliva över den gräns som börjar med skryt. Jag hoppas att det inte kommer att uppfattas så utan kort och gått en personlig sammanfattning.

Fortsätt läsa:


Källa/Cred: Reflektion – Mitt stilår 2017