Opcon vände till förlust – ingen utdelning


Nettoomsättningen uppgick till 44,7 miljoner kronor (57,7).

Rörelseresultatet blev 45,4 miljoner kronor (6,1), lyft av ”övriga intäkter” som främst avsåg reavinst i samband med försäljningen av verksamheten inom Kompressorteknik och Waste Heat Recovery uppgåendes till drygt 169 miljoner kronor.

Opcon räknar inte med att föreslå någon utdelning, då det inte anses som skattemässigt gynnsamt för större delen av ägarkollektivet.

Samtidigt har styrelsen kallat till extra bolagsstämma den 23 mars där den bland annat lägger förslag om att sätta ner aktiekapitalet och söker mandat för återköp av aktier, vilket är tänkt att skapa viss flexibilitet framåt för eventuell utskiftning av medel till aktieägarna.

Det skriver energi- och miljöteknikbolaget i sin bokslutsrapport.

Opcon ska också göra en sammanläggning av aktier, där 100 aktier ska omvandlas till en aktie (1:100). Vidare ska bolaget byta namn till Trention.

Läs mer:

Cred & Källa: Opcon vände till förlust – ingen utdelning