Olof Edsinger: Faran med att vara säker på sin egen godhet – Världen idag


Världen idagOlof Edsinger: Faran med att vara säker på sin egen godhetVärlden idagÄnda upp på regeringsnivå hånlog man åt att Sverige till slut tvingades erkänna att vi i dessa frågor faktiskt inte är så mycket bättre än andra. Nu vill jag inte lyfta fram våra grannar i syd som några föredömen just när det gäller migrationspolitiken …

Läs mer här:Källa: Olof Edsinger: Faran med att vara säker på sin egen godhet – Världen idag