Máxima i L.K. Bennett


Drottning Máxima fortsätter att köra på favoritmärket Natan. Skorna kommer från L.K. Bennett.Foto: IBL.

Se artikeln här:

Originalartikeln här >: Máxima i L.K. Bennett