M vill rivstarta nybyggen för att lösa bostadskrisen


Ewa Thalén Finné. Foto: Lars Pehrson/SvD och Jonas Ekströmer/TT

Ewa Thalén Finné är Moderaternas bostadspolitiska talesperson och hon ser ett akut behov av åtgärder för att bostadskrisen inte ska förvärras ytterligare i spåren av flyktingvågen.

– Det som omedelbart kan göras är att ge kommuner rätt att bygga utan detaljplaner även i tätbebyggda områden, säger hon.

Bakgrunden är att Moderaterna och övriga allianspartier när de satt i regeringsställning föreslog ett sådant förslag via lagrådet. Det röstades ned i riksdagen, men kan ”redan nästa vecka” läggas fram igen, hävdar Ewa Thalén Finné.

Till moderat bostadspolitik hör nu också att kommuner ska kunna rivstarta byggen på tillfälliga bygglov, byggen som i efterhand ska kunna få status som permanentbebyggelse.

Är det inte risk att det blir en massa modulkvarter som man i efterhand egentligen inte hade velat ha på det sättet?

– Det är förstås den lokala kommunen som måste fundera på vad man egentligen sätter upp, och om man gör det trevligt. Även om Moderaterna säger att kommunerna ska ges möjligheterna, vill vi att kommunerna själva bedömer vad som är tillfälligt och vad som får stå kvar.

Som SvD berättat, behöver cirka 70 000 flyktingar anvisas en bostad av kommunerna de närmaste åren, eftersom de då väntas ha fått permanent uppehållstillstånd – detta samtidigt som ytterligare cirka 130 000 flyktingar som också får permanent uppehållstillstånd antas kunna ordna sitt boende själva, utan kommunal anvisning, till exempel som inneboende eller på andrahandskontrakt.

Även andrahandsuthyrning bör enligt Moderaterna göras ännu lättare och mer flexibel än i dag.

Var det akut bostadsbrist som fick Moderaterna att svänga om i sin flyktingpolitik?

– Inte bara. Det saknas även asyl- och skolplatser, lokaler och personal. Sverige måste kunna ta emot människor på ett värdigt sätt, och därför behövs ett andrum för att myndigheterna ska klara av det, säger Ewa Thalén Finné, som säger att det nu ”brinner i knutarna” för att ta fram byggklar mark.

SvD har även sökt bostadsminister Mehmet Kaplan för en kommentar.

Läs mer:

Cred & Källa: M vill rivstarta nybyggen för att lösa bostadskrisen