Liam och Jespers ärlighet ställs på prov under en äggroulett!


[-]

Kommer Liam och Jesper att svara på knepiga frågor eller kommer de att välja att kläcka ett, kanske rått, ägg i sitt huvud?

Läs mer:


Källa: Liam och Jespers ärlighet ställs på prov under en äggroulett!