Lena Philipsson lärde sig att misslyckas


För Lena Philipsson har det alltid varit viktigt att vara bäst. Att inte längre vara det blev ett traumatiskt uppvaknande för henne. – Jag tvingades lära mig misslyckas, men det var svårt för mig.

Se mer här:


Lena Philipsson lärde sig att misslyckas