Leif GW använder ordet hen – hyllas på sociala medier


Följande siffror redovisas särskilt i artikeln: Facebook: Antalet facebookanvändare som delat eller rekommenderat artikeln på Facebook. Poll: Antalet röster pollar (frågor) fått i den här artikeln. Vissa pollar kan ligga i flera artiklar, så siffran behöver inte vara samma som det totala antalet röster i pollen. Reddit: Antalet trådar som startats på Reddit med artikeln som utgångspunkt

Läs mer här:


Cred & Källa: Leif GW använder ordet hen – hyllas på sociala medier