Krister Henriksson utnyttjad i sexreklam


Även skådespelarens hustru Cecilia Nilsson, 60, förekommer i reklamen. LÄS MER: ”Hustrun lämnar Martin Timell” I annonsen rekommenderar paret att konsumenterna ska ta pillret ”15 minuter före sex för bästa reslutat”. Men Krister Henriksson har aldrig gett sitt godkännande till att användas i sexreklamen och nu rasar han mot tilltaget.

Läs mer:Originalartikeln: Krister Henriksson utnyttjad i sexreklam