Köpläge i B & B Tools – men sälj Com Hem


B & B Tools har brutit en fallande trendkanal och genererat en köpsignal från en rektangelformation efter brottet upp genom ett tidigare motstånd vid 128 kronor. Formationen signalerar i första hand fortsatt uppgång till 151 kronor samt att aktien kan komma att inleda en stigande trend. Signalen stärks av positiv volymutveckling och ett starkt momentum.

Det finns motstånd vid 138 kronor vilket indikerar att det finns säljare på denna nivå vilket kan ge en reaktion ned. Ett brott upp genom motståndet kommer däremot signalera att dessa säljare är borta vilket ger en stor uppsida i aktien.

Insiderhandeln är positiv, efter fyra köp som registrerats i december i fjol, vilket stärker aktien.

Investtechs rekommendation: Köp.

Knowit ligger i en stigande trend på medellång sikt vilket signalerar att optimismen bland investerarna är ökande och fortsatt positiv utveckling indikeras.

Aktien har stigit på hög volym och forcerat tidigare motstånd vid 57–57,60 kronor och med det genererat en köpsignal från en rektangelformation. Köpsignaler från rektangelformationer signalerar att det blivit en övervikt av positiva investerare och är historiskt en god indikator om fortsatt positiv utveckling, speciellt då de genererats innanför en stigande trend.

Investtechs rekommendation: Köp.

Bulten ligger i en fallande trend på medellång sikt vilket signalerar att pessimismen är ökande och att investerare stadigt går ned i pris för att sälja aktien. Fortsatt svag utveckling indikeras.

Aktien har brutit ett tidigare stöd vid 70 kronor, där det nu finns motstånd, och det saknas stödnivåer på medellång sikt vilket ger en stor nedsida i aktien. Brottet stärks av hög volym och ett svagt momentum.

Investtechs rekommendation: Sälj.

Com Hem Holding har haft en närmast horisontell utveckling under det senaste året. Efter en nedgång på hög volym under början av februari har kursen nu fått en rekyl upp från stödet vid 65,40 kronor. I kontrast till nedgången har rekylen skett på låg volym. Denna typ av samband mellan volym- kontra kurstutveckling är ett svaghetstecken som signalerar en ökande osäkerhet bland innehavarna av aktien som inte är bekväma med att behålla aktien på fallande kurser. Samtidigt är köparna passiva och vilket signalerar att dessa räknar med att kunna köpa aktiern till lägre kurser vid ett senare tillfälle.

Det finns motstånd strax över dagens kurs vid 77 kronor vilket signalerar att det finns säljare på dessa nivåer som kan lockas av att ta ut kortsiktiga vinster från den senaste uppgången. Dagens kurs kan därför vara en god utgångskurs.

Insiderhandeln är negativ efter försäljningar i december och februari. Det signalerar att insynspersoner tror på en kommande svag utveckling baserat på fundamentala orsaker.

Investtechs rekommendation: Sälj.

Investtechs rekommendationer ges på 1–6 månaders sikt.

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Fortsätt att läsa här:

Cred & Källa: Köpläge i B & B Tools – men sälj Com Hem