Klassikern-hur kommer man över sitt ex?


Jag och in sambo har varit tsm i snart 2 år och har haft det hyfsat bra, ibland super, ända fram tills nu. Han har varit lite överbeskyddande under hela vårt förhållande, men jag har bara sett det som något bra. Jag har alltid kunnat vara säker på att han tar hand om mig, att han gör allt för mig, att han alltid ställer upp osv. Dock har han ett missbruk som stört mig under en längre tid, men pga kärlek har jag valt att acceptera det

Se mer här:


Klassikern-hur kommer man över sitt ex?