Kissie förnekar bantningsrelaterad kollaps


Här är bloggerskans egna förklaring till varför hon hamnade på sjukhus

Se mer här:


Kissie förnekar bantningsrelaterad kollaps