Idol-Tristan redo för kvalvecka – helagotland.se


Publicerad 2014-09-14

Talangprogrammet Idol har klarat av slutaudition och gotländske Tristan Björling hänger sig kvar när det är dags för kvalvecka.

‘];var _3=”+ Visa bildtexten”;var _4=”- Dölj bildtexten”;var _5=parseFloat($(”#articleSlide”).css(”width”));var _6=_1.length;var _7=0;var _8=1;var _9=false;var _a=false;var _b=false;var _c=(parseFloat($(”#articleSlide”).css(”height”))/2);var _d=(parseFloat($(”#articleSlide”).css(”height”))/2);var _e=$(”#articleDescription”).outerHeight(false);$(”.imageWrapper img”).css(”marginTop”,Math.round($(”.imageWrapper”).height()-$(”.imageWrapper img”).height())/2);$(”#articleDescription”).css(”marginBottom”,-_e);$(”#leftSlider, #rightSlider”).css(”top”,_c-32);$(”#articleSlideContainer”).css(”width”,_6*_5).addClass(”grey”);$(”#articleNavigation”).fadeIn();_f();_10();_11(_7);$(”span#currentImageInfo”).click(function()if(!($(this).hasClass(”inactive”)))if($(this).text()==_3&&_2[_7].length>0)$(”#articleDescription”).animate(”marginBottom”:0,function()$(”span#currentImageInfo”).text(_4););}else$(”#articleDescription”).animate(”marginBottom”:-_e,function()$(”span#currentImageInfo”).text(_3););}}});$(”#leftSlideArea, #rightSlideArea”).click(function()if(!_9)_9=true;_7=($(this).attr(”id”)==”rightSlideArea”)?_7+1:_7-1;if(($(this).attr(”id”)==”rightSlideArea”))if(_8<_6>”).attr(”src”,_1[_7]+”?”+Math.random()).load(function()$(”#articleSlideContainer”).append($(this));$(this).wrap(””);$(this).css(”marginTop”,Math.round($(this).parent().height()-$(this).height())/2);$(”#articlePreloader”).hide();_12();_8++;);}else_12();}else_12();}});function _12()if(_7>(_6-1))_7=0;$(”#articleSlideContainer”).animate(”marginLeft”:_5*(-_7),function()_f();_11(_7);_10();_9=false;);};function _10()if((_2[_7]==undefined$(”span#currentImageInfo”).addClass(”inactive”);}else$(”#articleDescription”).html(_2[_7]);_e=$(”#articleDescription”).outerHeight(false);if($(”span#currentImageInfo”).text()!=_4)$(”span#currentImageInfo”).removeClass(”inactive”);$(”#articleDescription”).css(”marginBottom”,-_e);if(_a)$(”#articleDescription”).animate(”marginBottom”:0,function()$(”span#currentImageInfo”).text(_4););}}}};function _f()if(_6>1)$(”#currentImageNumber”).text(”Bild: ”+(_7+1)+”/”+_6);};function _11(_13)$(”#leftSlideArea, #leftSlider”).toggle(_13!=0);if(!_b)$(”#rightSlideArea, #rightSlider”).toggle(_13!=(_6-1));elseif(_b)$(”#rightSlideArea, #rightSlider”).toggle(_6>1);}};});
//]]>

Tristan Björling har tagit sig till talangprogrammet Idols kvalvecka.

Foto: Krister Nordin

+ Visa bildinformation

Med start måndag kommer tjugo finalister att tävla om att bli årets Idol i Tv4, under den så kallade kvalveckan . Under veckans första fyra dagar intar fem finalister scenen varje dag. För dem som väntar på att se hur Tristan Björling klarar trycket är det bara till att vänta ända till torsdag.

Under kvalveckan röstar tittarna varje dag fram två deltagare till kvalfinalen på fredag 19 september. Juryn väljer ut fyra wildcards av de deltagare som fått lämna kvalveckan. Tittarna väljer ut en av två från TV4 Play-biljetten som får uppträda i kvalfinalen.

I kvalfinalen deltar åtta från kvalveckan, fyra wildcards från juryn och en deltagare med TV4 Play-biljetten. Totalt är det 13 deltagare som tävlar om tolv finalplatser i Idol 2014.

TEXT: Mona Staflin

Se mer här:


Källa: Idol-Tristan redo för kvalvecka – helagotland.se