Hur man får sjukdomar att försvinna – dr Chatterjees fantastiska TEDx-föreläsning


Dr Rangan Chatterjee kan få de flesta vanligt förekommande kroniska sjukdomar att försvinna, som typ 2-diabetes. I denna fantastiska TEDx-föreläsning förklarar han hur han gör. Det handlar inte om att skriva ut läkemedel – de kan vanligtvis bara behandla akuta åkommor. För att behandla kroniska sjukdomar behöver vi sikta in oss på de underliggande orsakerna till att folk utvecklar sjukdomarna.

Läs mer här:


Läs mer: Hur man får sjukdomar att försvinna – dr Chatterjees fantastiska TEDx-föreläsning