Hovets kovändning: Chris ändrar sitt beslut i sista stund!


Efter att Svensk Damtidning publicerat uppgifter om att Chris O’Neill ställer in sin medverkan på Svenska Akademiens högtidsssammankomst gör hovet en kovändning.

Se mer här:

Originalartikeln här >: Hovets kovändning: Chris ändrar sitt beslut i sista stund!