Högre studier – en arbetsmarknadsåtgärd” – Svenska Dagbladet


Högre studier – en arbetsmarknadsåtgärd”Svenska DagbladetDagens syn på betyg och kunskap är inte så mycket bättre för till skillnad från det tidigare systemet har vi nu ett system där man satt kunskapen åt sidan och anser att alla ska kunna nå godkända och gärna höga betyg i alla ämnen och om det inte blir …mer »

Se artikeln här:Källa: Högre studier – en arbetsmarknadsåtgärd” – Svenska Dagbladet