”Hålla handen” – bästa råden kring tjänstepension


Förutom det faktum att äldre pensionsavtal till stor del gäller så kallade förmånsbestämda lösningar där det inte går att göra egna fondval, kan man helt låta bli att välja även där det finns valmöjligheter.

Inom den avtalade tjänstepensionen hamnar icke-väljaren i en standardlösning som ofta betyder en majoritet av aktier samt ett inslag av räntor och fastigheter (alltså en avsevärt lägre risk än i premiepensionens soffliggarfond).

Den som ändå vill göra en insats kan glädjas åt de fondupplägg som inom ramen för den avtalade tjänstepensionen förhandlats fram på senare år; antalet fondbolag och fonder har minskat kraftigt samtidigt som fondavgifterna pressats ned.

Ta i så fall kontakt med ditt pensionsbolag. Vet du inte vilket det är – fråga din arbetsgivare.

Den som har en tjänstepension som inte regleras av kollektivavtal kan inte bli icke-väljare men i de här fallen har arbetsgivaren ett avtal med en pensionsrådgivare man kan vända sig till.

Här ska man dock vara medveten om att rådgivare tenderar att rekommendera onödigt dyra lösningar eftersom det ger högre provision till rådgivaren.

Fortsätt att läsa här:

”Hålla handen” – bästa råden kring tjänstepension