Gustav Fridolin: "Oacceptabelt stora skillnader i kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen"


Hur ser det egentligen ut med undervisning om hiv i skolan? När Metro skickade ut en enkät till samtliga grundskolor svarade endast 139 skolor. Resultatet, som endast ska tas som en fingervisning på grund av den låga svarsfrekvensen, visar att nästan var femte skola (18 procent) inte har någon undervisning om hiv i skolan.– Vi har oacceptabelt stora skillnader i kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen i skolan. Det är därför som vi nu ska ge ett uppdrag till skolinspektionen att granska sex- och samlevnadsundervisningen.

Läs mer:


Gustav Fridolin: "Oacceptabelt stora skillnader i kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen"