Gry Forssell: "Jag har inte varit en gymtjej"


När klockan ringer fem på morgonen kan det ta emot lite. Ibland. Men sen sitter hon i bilen och känner att energin kommer. Gry Forssell har kört morgonshow i radio i 13 år.

Fortsätt att läsa här:


Läs mer: Gry Forssell: "Jag har inte varit en gymtjej"