Forskning: Sverige är världens minst sociala land


Ingenstans är det svårare att hitta nya vänner. Många känner säkert igen sig när svenskarna beskrivs som slutna och svåra att få kontakt med. Och bilden går igen även i rapporten Expat Insider, där Sverige får sämst betyg av 65 länder i kategorin ”Hitta vänner”.– Som i de flesta nordiska länderna är människorna rätt privata och stängda och inte så öppna för att prata med nya människor, sa en engelsman boende i Sverige i undersökningen. Sverige får sällskap längst ned på listan av Schweiz, Norge och Danmark. Rapporten baseras på frågor ställda till 12 500 personer som bor utomlands.

Fortsätt att läsa här:


Källa/Cred: Forskning: Sverige är världens minst sociala land