Företagskonkurserna steg kraftigt 2017


Det visar statistik från kredit- och upplysningsföretagen UC och Creditsafe.

Statistik från UC visar dock att svenska företagskonkurser för enbart december minskade med 14 procent i landet och noll procent i länet jämfört med föregående år.

Oroväckande trend

— Det är oroväckande siffror vi stänger 2017 med. Ser vi tillbaka så långt som 2015 hade vi inte en enda månad med ökat antal företagskonkurser. För 2016 var det endast en månad. Jag kan tänka mig att det konsekvent ökande antalet företagsbedrägerier kan vara en anledning till varför det ser ut som det gör för 2017, kommenterar Richard Damberg, ekonom och utbildningsansvarig på UC i ett pressmeddelande.

UC har under hela 2017 rapporterat om den alarmerande negativa utvecklingen i framför allt två stora branscher, byggbranschen och inom hotell och restaurang. Det gäller hela landet såväl som Jönköpings län.

153 aktiebolag i konkurs

Creditsafe analyserar endast aktiebolag och förra året gick 5 574 svenska aktiebolag i konkurs, en ökning med tre procent jämfört med i fjol. Antalet anställda som drabbades av årets konkurser ökade med fem procent till 15 427. Geografiskt sett så ökade konkurserna i 14 av 21 län. I Jönköpings län var ökningen 20 procent, från 128 till 153 aktiebolag.

— När vi summerar 2017 har vi ökade antal konkurser i nästan hela landet. Men trots en ökning jämfört med förra året, är det relativt låga konkursnivåer sett över en tioårsperiod. Företagsklimatet har varit gott under året som varit, speciellt i våra storstadsregioner, även om trenden nu visar på en svag ökning, säger Krister Jonsson, vd på Creditsafe.

Se mer här:


Källa: Företagskonkurserna steg kraftigt 2017