Födsel beskrivs på olika sätt


Vad hände egentligen när Karin Bergman födde sonen Ingmar? Dagböcker, brev och minnesanteckningar ger vitt skilda svar.

Se artikeln här:

Födsel beskrivs på olika sätt