Erica pikar Marcus för längden


Bonden Dennis är kortare än Erica vilket brevskrivaren flera gånger påpekar.

Se mer här:Källa: Erica pikar Marcus för längden