Ellen Bergström samlade in 40 000 kronor till hemlös kille


Vem behöver fler nyheter? I nyhetsbruset susar mycket bara förbi. Vi tror inte att det behövs mer brus. Vi tror på rätt nyheter.

Se mer här:


Cred & Källa: Ellen Bergström samlade in 40 000 kronor till hemlös kille