Drottning Sonja och kung Harald talar ut i norsk tv


Drottning Sonja berättar nu mycket öppenhjärtigt om sitt missfall i norsk tv.

Se mer här:

Originalartikeln här >: Drottning Sonja och kung Harald talar ut i norsk tv